xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xro rok 2018
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 10. května 2018 vxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx částka 05/2018 ze dne 11. května 2018 a nabývá účinnosti 1. září 2018.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.