xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxe a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rokx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx
x
xxociací lesnických a dřevozpracujících podniků.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 (oblast obchodu), uzavřxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ruchu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 (oblast cestovního ruchu), uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi smluvnxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na roky 2017 - 2020, uzavřený dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu ČR.
5. Dodatek č. 2 ke kxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxacovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
6. Kolektivní smlouvx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.