x x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xechnické způsobilosti,
b) podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem,
c) technické podmínky, konstruxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxstroj a vybavení vojenských vozidel a
f) způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx