xxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o poxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2017 předanýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxynu v České republice v roce 2017:
1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2017 činil 5 995 098.
2. Celkoxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx