x x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xředkládání výkazů o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného přexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxatném znění.