x x
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx x uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku,
b) požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele,
c) oblasti zkouxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pomocnými prostředky pro účely výzkumu a vývoje,
e) kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x x xxjich původu,
g) okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro necílové organismy v případě neprofesionálního použití,
h) rozsah dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxní záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli a
k) způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostxxxxxx