xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:
1. V § 3 odst. 6 se slovo "nejpozději" zrušuje a slova "xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xlovy "3 a 4", slovo "nejpozději" se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xe doplňuje věta "Pokud výrobce využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje nepředá údaje z xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xxxxx "nejpozději" zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nepředá údaje x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x x x xxxxx x xx xxxxa "po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání" nahrazují slovy "od předání původně odevzdaného výkazu".
6. V § 5 odst. 1 se slovo "nejpozději" zruxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxedujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.".
7. V § 5 odst. 2 se slovo "nejpozději" zrušuje a slova "po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předánxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx