xxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxdná očkování pro rok 2019
Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019:
1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování
1a) kombinovaná očkovacx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxým Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):
Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:
Diphtheriae anatoxinum
1
ne méně než 30 mezinárodnícx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xx xxxrogramů
Pertussis haemagglutininum filamentosum (FHA)
1
25 mikrogramů
Pertactinum (PRN)
1
8 mikrogramů
Antigenum tegiminis hepatitidis B (HBxx
xxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx
x
x x xxxxxxxx xxtigenu
typus 3 (kmen Saukett)
4
32 D jednotek antigenu
Haemophilus influenzae typus b
polysaccharidum (Polyribosylribitoli phosphas) 10 mikrogxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxx xxxxxxxxů Al
3+
2
vyrobeno rekombinantní DNA technologií na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae)
3
adsorbováno na fosforečnan hlinitý xxxxx
x
x xxxx xxxxxxxxx xx
xx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV)
Jednx xxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxotek (IU)
2
Antigeny
Bordetelly pertussis
Pertussis anatoxinum 25 mikrogramů
Haemagglutinum filamentosum 25 mikrogramů
Virus Poliomyelitidix xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxnum tegiminis hepatitidis B
5
10 mikrogramů
Polyribosylribitoli phosphas haemophili influenzae B 12 mikrogramů (Polyribosylribitoli phosphas)
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx
xx
x
x
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx = 0,95)
3
pomnoženo na VERO buňkách
4
nebo ekvivalentní množství antigenu stanovené vhodnou imunochemickou metodou
5
vyrobeno rekombinantní Dxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje tyto léčivé látky:
Diphtheriae anatoxinum* >= 30 IU
Tetani anatoxinum* >= 40 IU
Pertussis anatoxinum* (PT) 25 xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxkem: 0,5 miligramů
NEBO
1ba) Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) se sníženým obsahem antigenů
Jedna dávka (0,5 xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 2,5 mikrogramu
Haemagglutinum filamentosum - 5 mikrogramů
Pertactinum - 3 mikrogramy
Fimbriae, typi 2 et 3 - 5 mikrogramů
Adsorbováno na fosforexxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxpisu.
NEBO
1bb) Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů
Jedna dávka (0,5 mxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxU) (5 Lf)
Bordetellae pertussis antigena:
Pertussis anatoxinum
1
8 mikrogramů
Pertussis haemagglutinum filamentosum
1
8 mikrogramů
Pertussix xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
x xxx xxxxxxxxx xx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (AlPO
4
) 0,2 miligramů Al
3+
1c) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b:
Jedna dávka lyofilizované vakcíny obsahujex
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxvka obsahuje:
Tetani anatoxinum - min. 40 mezinárodních jednotek
1e) očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli:
Jedna dávka obsaxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxtigenum tegiminis hepatitidis B - 20 mikrogramů
1g) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:
Jedna dávka obsahuje:
Morbillorux xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxl Lynn)) min. 10
3,7
infekční dávka pro buněčnou kulturu
3
50
Rubeolae virus attenuatum
2
(Wistar RA 27/3) min. xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xx x infekční dávka tkáňové kultury
NEBO
1h) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
Po rozpuštění obsahuje jedna dávka (0,5 ml):
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx
xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xx
x xxadina B) ne méně než 12,5x103 CCID
50
*
Virus rubeolae2 vivum attenuatum (kmen Wistar RA 27/3) ne méně než 1x103 CCID
50
*
* 50 % infekční dávka buněčné kulxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx přenosné obrně v inaktivované formě:
Jedna dávka obsahuje:
Virus poliomyelitis inactivatum typus 1 (Mahoney) ..... 40 antigenních D jednotek*
Vxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxenních D jednotek*
* nebo množství ekvivalentních antigenů stanovené pomocí vhodné imunochemické metody.
1i) očkovací látka konjugovaná proti pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x
xxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxharidum sérotypus 3
1
2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 4
1
2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 5
1
xxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxx xx
xxxxxxxxxcci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 7F
1
2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 9V
1
2,2 µg
Streptococci pneumoniae polxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x
xxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxotypus 19A
1
2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 19F
1
2,2 µg
Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 23F
1
2,2 xx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):
Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:
Diphtheriae anatoxinum
1
- ne méně než 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxsis anatoxinum
1
- 8 mikrogramů
Pertussis haemagglutinum filamentosum
1
- 8 mikrogramů
Pertaktin
1
2,5 mikrogramů
Virus poliomyelitidis inactxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx
x
x x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
x xx x xxxxxxxx xxxxxxnu
1
Adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)
3
) 0,3 miligramu Al
3+
a fosforečnan hlinitý (AlPO
4
) 0,2 miligramu Al
3+
2
pomnoženo na VExx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxogramu:
Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny obsahuje:
Antigenum tegiminis hepatitidis B
1,2,3
- 20 mikrogramů
1
adjuvovaný na AS04C obsahující: - 3-O-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx
x
xx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxsinkových buněk (
Saccharomyces cerevisiae
) rekombinantní DNA technologií.
2. Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování
2a) oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxvací látka proti vzteklině
2c) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:
Jedna dávka obsahuje:
Hepatitis A virus inactivxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxnou kulturu
3
50
Parotitidis virus attenuatum
1
(RIT 4385) min. 10
3,7
infekční dávka pro buněčnou kulturu
3
50
Rubeolae virus attenuatum
2
(Wistar xx xxxxx xxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxRC-5)
3
50 % infekční dávka tkáňové kultur
NEBO
1h) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
Po rozpuštění obsahuje jedna dávxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx
xx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxryl Lynn
TM
, hladina B) ne méně než 12,5x103 CCID
50
*
Virus rubeolae2 vivum attenuatum (kmen Wistar RA 27/3) ne méně než 1x103 CCID
50
*
* 50 % infekční dávxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxní očkovacích látek pro mimořádná očkování
3a) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:
Hepatitis A virus inactivatum
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx