Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 142/1950 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 47/1947 Sb.zákon o exekuci na platy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 199/1946 Sb.o uznání rozhodnutí v manželských věcech vydaných v cizině
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 34.088Vysvětlivky k dekretu presidenta republiky č. 117/1945 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I D 99/1943 Sb.Nahrazení zničených nebo ztracených soudních nebo notář. listin
I D 77/1943 Sb.o zjednodušení řízení v oblasti práva osvědčovacího
DEMODEMO
I A D 407/1941 Sb.Novela zák. o zastupování práv držitelů dílčích dlužních úpisů
DEMODEMO
I N A D 57/1941 Sb.o seznamech vnucených správců
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 150/1937 Sb.Novela vl. nař. o zemědělském vyrovnacím řízení
DEMODEMO
I A D 314/1936 Sb.Novela zákona o změně zákonů o občanském řízení soudním
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 230/1936 Sb.o odhadu nemovitostí v zemědělském vyrovnacím řízení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 86/1936 Sb.o exekuci proti obcím a proti ústavům prohlášeným za veřejné
I N P D U 76/1936 Sb.o zemědělském vyrovnacím řízení
I A D 66/1936 Sb.Novely zákonů týkajících se bytové péče
DEMODEMO
I N D 30/1935 Sb.o umořování listin
I D 259/1934 Sb.Novela zákona o opatřeních v exek. a konkurs. řízení
I A D 251/1934 Sb.Novela zákonů o občanském řízení soudním
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I D 33/1934 Sb.o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení
DEMODEMO
I A D 9/1934 Sb.Novela nařízení o hodnotě nemovitostí hypotekou zavázaných
I A D 244/1933 Sb., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
I N A D 214/1933 Sb.o úschově a správě soudních a správních deposit
I N A D 100/1933 Sb.Předpisy o odhadu nemovitostí v řízení exekučním
I A D 54/1933 Sb.Novely zákonů týkajících se bytové péče
DEMODEMO
I A D 164/1932 Sb.Novely zákonů týkajících se bytové péče
DEMODEMO
I D 116/1932 Sb.o exekuci na podpory v nezaměstnanosti
I A D 104/1932 Sb., kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče
I A D 210/1931 Sb., kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 114/1931 Sb.o doručování vyhlášek v konkursním a vyrovnacím řízení
I P A D 100/1931 Sb.o základních ustanoveních soudního řízení nesporného
I R P A D S 64/1931 Sb., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí
DEMODEMO
I D 4/1931 Sb.na ochranu osob oprávněných požadovati výživu
I A D 166/1930 Sb.Novely zákonů týkající se bytové péče
I A D 130/1930 Sb., kterým se doplňují a mění některá ustanovení o soudním řízení
DEMODEMO
I A D 30/1930 Sb., kterým se prodlužuje a doplňuje zákon o ochraně nájemníků
I A D 156/1929 Sb.Novela zákona o ochraně nájemníků
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 23/1928 Sb.Novela zákonů o obč. soudním řízení a řízení exekučním
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 50/1926 Sb.o evidenci posledních pořízení sepsaných u soudu
DEMODEMO
I A D 66/1925 Sb.o exekuci na výměnky
DEMODEMO
I D 153/1924 Sb.o odměně dozorců majetku v mimokonkursním vyrovnávacím řízení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N P D 207/1916 ř.z.Řád o zbavení svéprávnosti
DEMODEMO
I N D 174/1897 ř.z.Berní odhadní hodnota nemovitostí simultánní hypotekou zavázaných
DEMODEMO
I R P D 78/1896 ř.z.o zavedení zákona o řízení exekučním a zajišťovacím
DEMODEMO
I P D 112/1895 ř.z., jímž se uvádí zákon o soudním řízení v občanských rozepřích
DEMODEMO
I R P A D 110/1895 ř.z.Vykonávání soudní moci a příslušnost soudů v občanských věcech
I P D 49/1874 ř.z.o společném zastupování práv držitelů dílčích dlužních úpisů
I D 67/1873 ř.z.o upomínacím řízení
I P D 208/1854 ř.z.zákon o soudním řízení v nesporných právních věcech
DEMODEMO