Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 40/1964 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A D 125/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci prodejen
I N A D 33/1958 Ú.l.o pojistných podmínkách pro pojištění majetku a osob
DEMODEMO
I N A D 206/1957 Ú.l.o vkladních knížkách
I P A D 41/1957 Sb.o využití nerostného bohatství (horní zákon)
I R N D 113/1956 Ú.l.o vybírání nedoplatků nájemného
I R P A D 47/1956 Sb.o civilním letectví (letecký zákon)
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 84/1952 Sb.o organizaci peněžnictví
I A D 65/1951 Sb.o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy
I A D 63/1951 Sb.o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky
I P A D 189/1950 Sb.o pojistné smlouvě
DEMODEMO
I N A D 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 366/1940 Sb.o plovárnách a koupalištích
I A D 92/1931 Sb.Novela zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 361/1921 Sb.Prodloužení lhůt podle zák. o obnově drobných zem. pachtů
I D 313/1921 Sb.o obnově drobných zemědělských pachtů
DEMODEMO
I A D 311/1920 Sb.Novela zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům
I A D 247/1920 Sb.Novela zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům
DEMODEMO