Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 101/1964 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 58/1964 Sb.o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
DEMODEMO
I R P A D U 40/1961 Sb.o obraně Československé socialistické republiky
DEMODEMO
I N D 19/1959 Sb.o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání
DEMODEMO
I A D 17/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 34/1958 Sb.o dalších přesunech působnosti a zjednodušeních ve státní správě
DEMODEMO
I N P D 57/1956 Sb.o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výr. druž.
I P A D 55/1956 Sb.o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I N P D 10/1953 Sb.o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení
I R P A D 76/1952 Sb.o dani ze mzdy
I R N D 131/1950 Sb.provádění zákona o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě
I R P A D 64/1950 Sb.o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 255/1946 Sb.o příslušnících čs. armády v zahraničí
DEMODEMO