Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 131/1970 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I P A D 72/1969 Sb.o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti NV v SSR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P D 114/1967 Sb.o volbách do národních výborů
I P A D 69/1967 Sb.o národních výborech
I N A D 38/1967 Sb.o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních
I N A D 108/1966 Sb.o oprávnění k projektové činnosti
I R N A D 104/1966 Sb.o správě národního majetku
I R P A D 81/1966 Sb.o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostř.
DEMODEMO
I N A D 111/1965 Sb.o závěrečných učňovských zkouškách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 186/1960 Sb.o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
DEMODEMO
I P A D 52/1959 Sb.o osvětové činnosti (osvětový zákon)
I N P D 92/1958 Sb.provedení zák. o úkolech podniků a NV v péči o prac. síly
I P A D 89/1958 Sb.o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
I P A D 84/1958 Sb.o územním plánování
DEMODEMO
I R N P A D 21/1958 Sb., kterým se provádí branný zákon
I R N D 9/1958 Ú.l.provedení elektrizačního zákona
I R P A D U 79/1957 Sb.o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
DEMODEMO
I P A D 41/1957 Sb.o využití nerostného bohatství (horní zákon)
I P A D 106/1951 Sb.o úpravě financovaní národních a komunálních podniků
DEMODEMO
I N D 222/1949 Sb.o hospodářském zabezpečení pravoslavné církve státem
DEMODEMO
I N D 220/1949 Sb.o hospodářském zabezpečení československé církve státem
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO