Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 159/1971 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 34/1971 Sb.novela zák. SNR o zriadení KNV v SSR
I P A D 131/1970 Sb.o zriadení krajských národných výborov v SSR a o opatreniach
I P A D 72/1969 Sb.o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti NV v SSR
DEMODEMO
I N A D 137/1968 Sb.o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 47/1968 Sb.o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výr
I A D 29/1968 Sb.o změnách zákonů v souvislosti s úpravou postavení NV Bratislavy
DEMODEMO
I P A D 69/1967 Sb.o národních výborech
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 104/1966 Sb.o správě národního majetku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 53/1966 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
I R N P A D 45/1966 Sb.o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 65/1965 Sb.Zákoník práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S 40/1964 Sb.občanský zákoník
I R N P D 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 122/1962 Sb.o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
I R P A D 23/1962 Sb.o myslivosti
I N A D 149/1961 Sb.o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění
I N D 61/1961 Sb.o blokovém řízení
DEMODEMO
I P A D 166/1960 Sb.o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
I P D 71/1959 Sb.o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
DEMODEMO
I P A D 84/1958 Sb.o územním plánování
I R N P A D 21/1958 Sb., kterým se provádí branný zákon
I P A D 18/1958 Sb.o požární ochraně
I R P D 81/1957 Sb.o koncertní a jiné hudební činnosti
I R P A D U 79/1957 Sb.o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
DEMODEMO
I R P D 61/1956 Sb.o těžbě rašelin
DEMODEMO
I P A D 11/1955 Sb.o vodním hospodářství
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P D 81/1949 Zb. SNRo úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbaníkov