Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 49/1982 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I P A D 77/1978 Sb.o státní správě ve školství
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 129/1975 Sb.o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I R P A D U 130/1974 Sb.o státní správě ve vodním hospodářství
I P A D 69/1967 Sb.o národních výborech
I R N A D 62/1964 Sb.prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N P D 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 18/1958 Sb.o požární ochraně
I N D 310/1951 Ú.l.Io včelích oplozovacích stanicích