Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 133/1985 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 48/1984 Sb.úplné znění zákona o státní správě ve školství
I N A D 46/1981 Sb.dopl. vyhl. o bezpeč. při skladování topné nafty
I P A D 77/1978 Sb.o státní správě ve školství
I N D 35/1977 Sb.o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
DEMODEMO
I N D PO 2065/1972o ochraně úrody před požáry
I P A D 69/1967 Sb.o národních výborech
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 70/1960 Sb.o zajištění pohotovosti hasicích zařízení
DEMODEMO
I N D 198/1958 Ú.l.o opatřování, rozdělování a zkoušení prostředků požární ochrany
DEMODEMO
I P A D 18/1958 Sb.o požární ochraně
I N D 169/1955 Ú.l.o zajištění a organisaci požární ochrany v závodech
I N D 91/1952 Ú.l.služební a disciplinární řád pro příslušníky požárních sborů
I N D 248/1951 Ú.l.IPovinnosti o náhradě škody v oboru ochrany před požáry
I N P A D 12/1951 Sb.o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru