Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 20/1988 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D VII/5-362/68, kterou se vydávají podrobnější předpisy o myslivosti
DEMODEMO
I N A D 4/1967 Sb.o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
I N D 79/1963 Sb.o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
I N D 172/1957 Ú.l.o hlášení změn ve stavu některých hospodářských zvířat
I N D 310/1951 Ú.l.Io včelích oplozovacích stanicích