Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 3/1991 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I R D 120/1990 Sb.o úpravě vztahů mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 42/1975 Sb.o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
I N D II/634/75o změně ve směrnicích o hm. zabezpečení při účasti na pol. školení
DEMODEMO
I N D II/7042/72o hrazení vyplacených náhrad mezd při překážkách v práci z důvodů
DEMODEMO
I N A D 97/1967 Sb.o provádění dalších ustanovení zákoníku práce a předpisů o pojiště
I N A D 8/1967 Sb.Pracovní volno a hosp. zabezpečení pracovníků na školení
I P A D 37/1959 Sb.o postavení závodních výborů základních organizací ROH