Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 251/1992 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I R N D 368/1991 Sb.o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v org. kultury
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 225/1991 Sb.poskytování příplatku k částečnému vyrovnání živ. nákladů v org.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 226/1990 Sb.o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů
I N A D 218/1990 Sb.o odměňování zdravotnických pracovníků
DEMODEMO
I N A D 21 850/89-42novela výnosu o odměňování pracovníků sportovních škol
DEMODEMO
I N D 5695/-V/3o stanovení nomenklatura funkcí a mzdových tarifů
I N D EP-600-18.1.1989o poskytování odměn za odběr tvrdé pleny mozkové
DEMODEMO
I N A D 18/27 777/88o usměrňování mzdových prostředků s.p. zemědělskopotr. komplexu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 128/1988-22novela výnosu č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků
I N D EP-600-4.5.1988odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve s.p.
I N D MH/13-9517/2807/88o odměňování pracovníků drobných provozoven NV
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 5 626/88-V/3o odchylném uplatnění výnosu o odměňování THP
DEMODEMO
I N D 431-1112-16.11.1987novela výnosu o odměňování THP v zařízeních sociálního zabezpečení
I N D 431-1112-10.9.1987o mzdovém zvýhodnění zdrav. pracovníků v zařízeních soc. zabezp.
DEMODEMO
I N D E/PM-600-28.2.1973o poskytování odměn lékařům za výkony pro Českou státní pojišťovnu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 4 163/87-V/3novela výnosu čj. 3 707/83-V/3 o odměňování dělníků
DEMODEMO
I N A D 20 900/87-42novela výnosu čj. 30 100/84-42 o odměňování učitelů VŠ
I N A D 16 506/87-42novela výnosu o nomenklatuře funkcí pro prac. psych. poraden
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 1837/OELH/86o zrušení směrnice o poskytování os. ohodnocení prac. lesního hosp
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D AS05/86o odměňování dělníků školních zemědělských podniků VŠ
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D EP-600-27.5.1985novela platového řádu pro učitele Institutu pro další vzděl. lék.
DEMODEMO
I D 7/1985novela odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
I N D 431-1112-17.9.1984o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví soc. zabezp.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 514-10 779-3123o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky
I N D 39 (3/1985)o uplatňování mzdových forem v Československém rozhlase
DEMODEMO
I N D 29 202/84-42o poskytování osobního ohodnocení THP školních zem. podniků VŠ
I N A D 30 100/84-42o odměňování učitelů vysokých škol (platový řád pro učitele VŠ)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D EP-600-21.5.1984 (1)o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů
I N D EP-602-25.5.1984o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům
I N D 6 194/84-V/3o mzdovém zvýhodnění za pr. v nerovnoměrně rozvržené prac. době
I N D 10 580/83-V/3o odměňování prac. v org. řízených ministerstvem kultury ČSR
I N A D 54novela výnosu o odměňování THP v org. čs. filmu na území ČSR
DEMODEMO
I N D MH/13-13415/2861/198o výjimkách při uplatňování mzdových forem v org. místního hosp.
DEMODEMO
I N D 15 335/83-42o poskytování os. ohodnocení dělníkům školních zem. p. VŠ
DEMODEMO
I N D 15 333/83-42o poskytování os. ohodnocení dělníkům NP Komenium
I N D EP-600-27.6.1983o stanovení odměn za sběr hypofýz
DEMODEMO
I N D EP-600-7.8.1982o uplatňování mzdových forem ve zdravotnických rozpočtových org.
I N D 38 096/OEVH/3/83o poskytování os. ohodnocení THP v org. vodního hospodářství
I N A D MH/4-486/4600/83novela výnosu o odměňování pracovníků drobných provozoven NV
I N D 8 (21/1983)o uplatňování mzdových forem v Československé televizi
I N D 56 (CT)o poskytování osobního ohodnocení dělníkům v Čs. televizi
I N D 53 (10/1983)poskytování osobního ohodnocení THP
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 32 (6/1983)o odměňování dělníků v Československé televizi
I N D 4890/1982-22pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům
DEMODEMO
I N D 25 352/82-42o odměňování dělníků v národním podniku Komenium
I N D 4600/1982-22o odměňování dělníků
I N D 20 785/82-42o odměňování THP Ústř. domu pionýrů a mládeže J. Fučíka v Praze
DEMODEMO
I N D F 314-4674-3145-040o odměňování uměleckých pracovníků
I N A D 25 933/OEVH/3/81o odměňování dělníků v org. vodního hospodářství
I N D 20 308-V/3o hm. zainteresovanosti vedoucích pracovníku podniků kultur. fondů
DEMODEMO
I N D 18 963/80-Va/3o odměňování zdrav. pracovníků v charitních domovech
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 34 395/80-42o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu..
DEMODEMO
I N D 1/1980 (14/1981)změny směrnice min. staveb. č. 2 z 27.června 1973
DEMODEMO
I N A D 43novela rozhodnutí ústř. ředitele ČsT o odměňování
I N D 27 (37/1980-2)o odměňování pracovniků centrálního řízení v oboru působnosti ČsT
I N D 9 (37/1980)o úpravě plat. poměrů umělců orchestru a baletu Čs. televize
I N D 14 556/80-42odměňování THP dílenských provozů SPŠ
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D MH/4-772/8120/79o odměňování THP v organizaci Databanka kraj. orgánů Brno
DEMODEMO
I N A D VS/2-5648/79změna výnosu o úpravě plat. poměrů pracovníků inspekcí NV
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 35o odměňování pracovníků zařízení Čs. rozhlasu
DEMODEMO
I N D 20-1349/78-232o odměňování pedagog. dozoru při účasti žáků na zeměď. pracích
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 6 955/78-42o odměňování THP ve stavební činnosti školních zeměď. podniků
DEMODEMO
I D 29 950/77-42o odměňování vedoucích pionýrských skupin z povolání
DEMODEMO
I N A D E/PM-600-10.3.1977novela výnosu o odměňování pracovníků ZÚNZ Tranzitní plynovod
DEMODEMO
I N A D E/PM-600-13.9.1976o změně plat. řádu pro učitele Institutu pro další vzděl. lékařů
DEMODEMO
I D E/PM-600-25.3.1975o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví
I N D HC-571/14-1974o odměňování pracovníků archivů národních výborů
DEMODEMO
I N D 31 402/1974-42o nomenklatuře funkcí a platů pro pracovníky ped.-psych. poraden
I D E/PM-600-22.8.1973pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v hospodářských org.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I D 9000/68-VI/3o úpravě platových poměrů pracovníků na školách
I R N A D 77/1966 Sb.o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy
DEMODEMO