Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 586/1992 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I N A D 49/1992 Sb.novela vyhlášky o dani ze mzdy
I R P A D 578/1991 Sb.o státním rozpočtu federace na r. 1992 a o změně daňových zákonů
I R N D 554/1991 Sb.o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N P A D 586/1990 Sb.odpisování základních prostředků
I R P A D 574/1990 Sb.o státním rozpočtu federace na rok 1991
I N A D 559/1990 Sb.novela prov. vyhlášky k zákonu a zeměď. dani
I R P A D 389/1990 Sb.o dani z příjmů obyvatelstva
I N A D 311/1990 Sb.doplnění vyhlášky o dani ze mzdy
I N D 214/1990 Sb.novela prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodové dani
I A D 108/1990 Sb.Novela zákona o důchodové dani
I N D FMF II/1-18 795/1989o vymezení oprávnění NV k povolování úlev na odvodu ze zisku
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D II/4-22 067/89o daňovém posuzování cest. náhrad za znalecké posudky o ceně stav.
DEMODEMO
I R N D 192/1989 Sb., kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
DEMODEMO
I R P A D 157/1989 Sb.zákon o důchodové dani
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D V/1-7393/87o prominutí důsledků opožděného předložení průkazu
I N D AS09/86o poskytování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů
I N D V/1-13 669/85o zdaňování odměn za odběr biologického mat. z lidského organizmu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D VI/1-13 318/82zdaňování odměn za fotogr. práce vykonávané mimo prac. poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 14/1982 Sb.o hranici příjmu rozh. pro uznání osob za vyživované u daní
DEMODEMO
I N A D 151/1980 Sb.novela vyhlášky k provedení zák. o dani z příjmů z lit. a um. čin.
I N D VI/1-4537/79Daňové posuzování hodnoty strav. a ubyt. pracovníků pion. táborů
I N D VI/1-26 711/1978o danění nábor. příspěvků pracovníkům při racionaliz. opatřeních
I N D VI/1-8762/78osvobození od daně ze mzdy z odměn poskytovaných při udělení cen
I N D VI/1-27 067/77o posuzování hospodářského zabezpečení poskytovaného studujícím
I N D VI/1-2017/77o zdaňování mezd vyplácených subjekty se sídlem v cizině za práci
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 153/25 508/74o předkládání potvrzení na 3% daň z příjmů z lit. a um. činnosti
I N D 153/15 101/1974o dani z příjmu z lit. a uměl.činnosti u ročních příjmů pod 25.000
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 90/1968 Sb.o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 76/1952 Sb.o dani ze mzdy