Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 1/1993 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 493/1992 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
I R A D 237/1992 Sb.o volebním období České národní rady
I A D 211/1992 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
DEMODEMO
I A D 205/1992 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
DEMODEMO
I R P D 491/1991 Sb.o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním
DEMODEMO
I A D 326/1991 Sb.novela ústavy ČSFR
I A D 103/1991 Sb.úplné znění ústavního zákona o československé federaci
DEMODEMO
DEMODEMO
I R A D 384/1990 Sb.o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku a bezpeč.
I A D 376/1990 Sb.novela Ústavy ČSFR
DEMODEMO
I A D 295/1990 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 158/1990 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
DEMODEMO
I R P A D 102/1990 Sb.o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky
DEMODEMO
I A D 100/1990 Sb.novela Ústavy a ústavního zákona o čs. federaci
I R D 67/1990 Sb.o státních symbolech České republiky
DEMODEMO
I R D 65/1990 Sb.o počtu poslanců České národní rady
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 182/1989 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
I A D 161/1989 Sb.novela ústavního zákona o čs. federaci
I A D 135/1989 Sb.novela ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR
DEMODEMO
I A D 50/1975 Sb.doplněk čl. 64 ústav. zákona o čs. federaci
DEMODEMO
I A D 125/1970 Sb.novela úst. zák. o československé federaci
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 203/1968 Sb.o opravě tiskové chyby v českém vydání Sb. v úst. zák. 143/1968
I R P A D 143/1968 Sb.o československé federaci
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 110/1967 Sb.o národních výborech působících v hlavním městě Praze
DEMODEMO