Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 10/1993 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 439/1992 Sb.úplné znění zákona o ochraně a využití nerostného bohatství
DEMODEMO
I R P A D 334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění
I R P A D 463/1991 Sb.o životním minimu
DEMODEMO
I R P A D 576/1990 Sb.o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR
I R A D 371/1990 Sb.o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
I R N D 229/1990 Sb.Stát. orgán příslušný k výplatě stát. vyrovn. příspěvku
I R N P D 206/1990 Sb.o státním vyrovnávacím příspěvku
I R P A D S U 44/1988 Sb.horní zákon
I A D 56/1945 Sb.o úpravě platu presidenta Československé republiky
DEMODEMO
I D 93/1918 Sb.o platu presidenta Československé republiky