Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 289/1995 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 200/1990 Sb.o přestupcích
I N D 35 050/OSS/79k postupu při vynětí pozemků z les. půd. fondu pro výstavbu chat
I R N P D 13/1978 Sb.o kategorizaci lesů, způsobech hosp. a les. hospodářském plánování
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 98/1977 Sb.o lesní stráži
DEMODEMO
I R P A D U 96/1977 Sb.o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
DEMODEMO
I R P A D 2/1969 Sb.o zřízení ministerstev a jiných ústř. orgánů státní správy ČR
I R P A D 23/1962 Sb.o myslivosti