Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 132/2000 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 231/1999 Sb.úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
I R P A D U 157/1998 Sb.o chemických látkách a chemických přípravcích
I P A D 123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí
I R P A D U 125/1997 Sb.o odpadech
I V O § P A D 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění
I P A D U 18/1997 Sb.atomový zákon
I R P A D S U 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
I A D 279/1995 Sb.Novela obecního zřízení a přestupkového zákona
DEMODEMO
I V O § R P A D S U 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 111/1994 Sb.o silniční dopravě
I R A D 273/1993 Sb.o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
I R P D U 182/1993 Sb.o Ústavním soudu
I R A D U 166/1993 Sb.o Nejvyšším kontrolním úřadu
I A D 68/1993 Sb.novela zákona o opatř. na úseku všeobecné vnitřní správy
I R P D 41/1993 Sb.o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
DEMODEMO
I V O § R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
I R P A D U 298/1992 Sb.o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R A D 570/1991 Sb.o živnostenských úřadech
DEMODEMO
I R P A D S 552/1991 Sb.o státní kontrole
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 439/1991 Sb.novela zákona ČNR o obcích (obecní zřízení)
I R P D 389/1991 Sb.o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
DEMODEMO
I R P A D U 564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství
I R P A D 531/1990 Sb.o územních finančních orgánech
I R P A D S U 200/1990 Sb.o přestupcích
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 114/1988 Sb.o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
I R P A D S U 44/1988 Sb.horní zákon
I R P A D S U 20/1987 Sb.o státní památkové péči
I R P A D 29/1984 Sb.o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 130/1974 Sb.o státní správě ve vodním hospodářství
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 23/1962 Sb.o myslivosti
DEMODEMO
DEMODEMO