Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 254/2001 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 109/2001 Sb.úplné znění stavebního zákona
DEMODEMO
I N A D 141/2000 Sb.změna nařízení vlády o úplatách ve vodním hospodářství
I A D 238/1999 Sb.novela některých zákonů týkajících se veřejného činitele
I N D 176/1999 Sb., kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků
I N A D 100/1999 Sb.o ochraně před povodněmi
I P A D 58/1998 Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 281/1992 Sb.novela nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 200/1990 Sb.o přestupcích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 6/1977 Sb.o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
I R N D 99/1976 Sb.o vodní stráži
I R N D 82/1976 Sb.o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
DEMODEMO
I R N D 42/1976 Sb.o vodohospodářích
DEMODEMO
I R N P D 62/1975 Sb.o odborném tech.-bezpeč. dohledu na vodohosp. dílech a dohledu NV
DEMODEMO
I R P A D U 130/1974 Sb.o státní správě ve vodním hospodářství
DEMODEMO