Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 499/2004 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 107/2002 Sb.změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé STB
I R P A D 120/2001 Sb.exekuční řád
I R P A D 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení
DEMODEMO
I A D 27/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
I R P A D 154/1994 Sb.o Bezpečnostní informační službě
I R A D 273/1993 Sb.o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 513/1991 Sb.obchodní zákoník
I R P A D U 455/1991 Sb.živnostenský zákon
I R P A D U 328/1991 Sb.o konkursu a vyrovnání
I R N A D 225/1988 Sb.o státních archivech a archivech národních výborů
I R N A D 118/1974 Sb.o podnikových archívech
DEMODEMO
I R N D 102/1974 Sb.o podrobnostech převodu vlastnictví k archiváliím
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 2/1969 Sb.o zřízení ministerstev a jiných ústř. orgánů státní správy ČR