Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 112/2006 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 348/2005 Sb.o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
I A D 218/2005 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a dalších zákonů
I A D 124/2005 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře a některých dalších zákonů
I A D 669/2004 Sb.změna zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
I P A D 585/2004 Sb.branný zákon
DEMODEMO
I P A D 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P D 221/2003 Sb.o dočasné ochraně cizinců
I R P D 150/2002 Sb.soudní řád správní
DEMODEMO
I A D 271/2001 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů
I A D 492/2000 Sb.změna zákona o daních z příjmů
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I R P A D 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
DEMODEMO
I R P A D 325/1999 Sb.zákon o azylu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 133/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
I V O § P A D 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I V O § R P A D S U 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře
I A D 182/1994 Sb.Zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku a některých dalších dávek
I A D 307/1993 Sb.Novela zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení
DEMODEMO
I R P A D 10/1993 Sb.o státním rozpočtu ČR na rok 1993
I V O § R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
I R P A D U 338/1992 Sb.o dani z nemovitých věcí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 114/1988 Sb.o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
I R P A D S U 99/1963 Sb.občanský soudní řád
DEMODEMO
DEMODEMO