Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 264/2006 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 628/2004 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o evropské společnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 562/2004 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 46/2004 Sb.změna zákoníku práce a z. o úřednících územ. samosprávných celků
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zák.
DEMODEMO
DEMODEMO
I V O § R D 229/2002 Sb.o finančním arbitrovi
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 177/2001 Sb.změna zákona o ochraně osobních údajů a zákoníku práce
I R P A D 361/2000 Sb.zákon o silničním provozu
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 217/2000 Sb.změna zákona o mzdě, zákona o platu a některých dalších zákonů
I A D 155/2000 Sb.změna zákoníku práce
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
DEMODEMO
I P A D 225/1999 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
DEMODEMO
I P A D 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění
DEMODEMO
I A D 138/1996 Sb.Novela zákona o platu představitelů státní moci a soudců
I A D 287/1995 Sb.Novela zákona o opatřeních k ochraně veřejného zájmu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 10/1993 Sb.o státním rozpočtu ČR na rok 1993
DEMODEMO
I A D 590/1992 Sb.novela zákona ČNR o provádění soc. zabezpečení
DEMODEMO
I R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 328/1991 Sb.o konkursu a vyrovnání
DEMODEMO
I A D 3/1991 Sb.kterým se mění a doplňuje zákoník práce
DEMODEMO
I R D 120/1990 Sb.o úpravě vztahů mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
I P A D 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce
DEMODEMO
I P A D 20/1975 Sb.novela zákoníku práce
DEMODEMO
I R P A D S 40/1964 Sb.občanský zákoník
I R P A D S U 99/1963 Sb.občanský soudní řád