Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 342/2006 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 320/2001 Sb.o finanční kontrole
I R P A D 254/2001 Sb.vodní zákon
I P A D 56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
I R P A D 458/2000 Sb.energetický zákon
I R P A D 301/2000 Sb.o matrikách, jménu a příjmení
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
DEMODEMO
I P A D 219/2000 Sb.o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
DEMODEMO
I R P A D 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I P D 349/1999 Sb.o Veřejném ochránci práv
I R P A D 328/1999 Sb.o občanských průkazech
I P A D 148/1998 Sb.o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I P A D U 18/1997 Sb.atomový zákon
I R P A D S U 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
I D 140/1996 Sb.o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 269/1994 Sb.o Rejstříku trestů
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 283/1993 Sb.o státním zastupitelství
I R P D U 182/1993 Sb.o Ústavním soudu
I R A D U 166/1993 Sb.o Nejvyšším kontrolním úřadu
I R P A D U 96/1993 Sb.o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
I R P A D S U 13/1993 Sb.Celní zákon
DEMODEMO
I R P A D U 344/1992 Sb.katastrální zákon
I R D 241/1992 Sb.o St. fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie
I R A D 239/1992 Sb.o Státním fondu kultury České republiky
DEMODEMO
I R P A D U 424/1991 Sb.o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
I R P A D 283/1991 Sb.o Policii České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 61/1988 Sb.o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 42/1958 Sb.o úpravě nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarp. Ukr.