Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 28/78 511/2007-281
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I N D 28/8 428/2003užívání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účet. podnikatelů
I N D D-234o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení podle § 829 OZ
DEMODEMO
I D 281/60 825/1998k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze
I N D 195/2 505/1998Účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím
I D 281/97 782/1997o předkládání účetních výkazů pro podnikatele statistickým orgánům
DEMODEMO
I A D 195/52 206/1995k "Postupu při úpravě splát. kalendářů návratných fin. výpomocí"
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 281/51 947/94k evidenci příjmů z pronájmu
DEMODEMO
I A D 281/5 775/94k účtování zvířat
I N D D-72Přechod z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví
I N D D-65o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných koní
I N D 281/71 111/93k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutám
DEMODEMO
DEMODEMO