Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 170/2007 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 437/2006 Sb.úplné znění zákona o azylu
DEMODEMO
I A D 161/2006 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a někt. dalších zákonů
DEMODEMO
I D 185/2004 Sb.o Celní správě České republiky
DEMODEMO
I R P A D 119/2002 Sb.zákon o zbraních
I P A D 56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
I R P A D 361/2000 Sb.zákon o silničním provozu
I R P A D 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I R P A D 325/1999 Sb.zákon o azylu
I R P A D S U 13/1993 Sb.Celní zákon
I R P A D 283/1991 Sb.o Policii České republiky
DEMODEMO