Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 124/2008 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 42/2008 Sb.úplné znění zákona o pobytu cizinců na území ČR
DEMODEMO
I A D 439/2006 Sb.úplné znění zákona o civilním letectví
I P A D 312/2006 Sb.o insolvenčních správcích
DEMODEMO
I R P A D 108/2006 Sb.o sociálních službách
I P A D 412/2005 Sb.o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
DEMODEMO
I P A D 676/2004 Sb.o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 99/2004 Sb.o rybářství
DEMODEMO
I P D 95/2004 Sb.o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
DEMODEMO
I P A D 38/2004 Sb.o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
I P A D 440/2003 Sb.o nakládání se surovými diamanty a o podmínkách jejich dovozu
DEMODEMO
I P A D 276/2003 Sb.o Antarktidě a o změně některých zákonů
I P A D 162/2003 Sb.o zoologických zahradách
DEMODEMO
I R P A D 281/2002 Sb.opatření související se zákazem biologických a toxinových zbraní
DEMODEMO
I R P A D 130/2002 Sb.zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
I R P A D 119/2002 Sb.zákon o zbraních
I R P A D 86/2002 Sb.o ochraně ovzduší
I R P A D 449/2001 Sb.o myslivosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí
I P A D 56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
I R P A D 458/2000 Sb.energetický zákon
DEMODEMO
I R P A D 361/2000 Sb.zákon o silničním provozu
I P A D 307/2000 Sb.o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motor. vozidel
I R P A D 227/2000 Sb.o elektronickém podpisu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
DEMODEMO
I P A D 166/1999 Sb.veterinární zákon
DEMODEMO
I R P A D U 49/1997 Sb.o civilním letectví
DEMODEMO
I P A D U 18/1997 Sb.atomový zákon
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
DEMODEMO
I R P A D 269/1994 Sb.o Rejstříku trestů
DEMODEMO
I R P A D U 200/1994 Sb.o zeměměřictví
I R P A D U 111/1994 Sb.o silniční dopravě
DEMODEMO
I R P A D U 38/1994 Sb.o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění živnostenského zákona a trestního zákona
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 160/1992 Sb.o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 61/1988 Sb.o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
I R P A D S U 20/1987 Sb.o státní památkové péči