Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 329/2011 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 427/2010 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a změna souvis. zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 423/2008 Sb.úplné znění zákona o znakové řeči
I N A D 279/2008 Sb.změna vyhlášky k provedení zákona o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 112/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
DEMODEMO
I P A D 110/2006 Sb.o životním a existenčním minimu
DEMODEMO
I A D 47/2006 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a někt. dalších zákonů
I N A D 506/2005 Sb.změna vyhlášky k provádění zákona o sociálním zabezpečení
I A D 218/2005 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a dalších zákonů
I A D 168/2005 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
DEMODEMO
I N A D 552/2002 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálním zabezpečení
I A D 518/2002 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
I A D 426/2002 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a zákona č. 320/2002 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 361/2000 Sb.zákon o silničním provozu
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I N A D 73/2000 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 155/1998 Sb.o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
DEMODEMO
I A D 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 133/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
I R P A D S U 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
I N A D 264/1996 Sb.Novela prov. vyhl. k zákonu o sociál. zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 206/1995 Sb.Novela prov. vyhl. k zákonu o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 241/1994 Sb.Novela předpisů o soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
I A D 182/1994 Sb.Zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku a některých dalších dávek
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 309/1993 Sb.Novela prov. vyhl. k zákonu o sociálním zabezpečení
I A D 307/1993 Sb.Novela zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení
I N A D 177/1993 Sb.novela vyhlášky o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
I R A D 235/1992 Sb.zrušení prac. kategorií a o dalších změnách v soc. zabezpečení
DEMODEMO
I R P A D 578/1991 Sb.o státním rozpočtu federace na r. 1992 a o změně daňových zákonů
DEMODEMO
I A D 306/1991 Sb.o změnách v sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I D 144/1991 Sb.o změnách v působnosti orgánů ČR a působnosti obcí v soc. zabezp.
DEMODEMO
I A D 459/1990 Sb.o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
I N A D 313/1990 Sb.novela vyhlášky o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I A D 210/1990 Sb.o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I A D 125/1990 Sb.novela zákona ČNR o působnosti orgánů ČSR v soc. zabezpečení
I A D 110/1990 Sb.Novela zákona o sociálním zabezpečení
I R N P A D U 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
I R P A D U 114/1988 Sb.o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
I R P A D S U 100/1988 Sb.o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 73/1984 Sb.novela vyhlášky o soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
DEMODEMO
I R N A D 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení