Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 503/2012 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 140/2010 Sb.změna zákona o Pozemkovém fondu ČR
I A D 299/2009 Sb.změna zákona o Pozemkovém fondu ČR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 118/2008 Sb.změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
DEMODEMO
I P A D 159/2006 Sb.o střetu zájmů
DEMODEMO
I A D 342/2005 Sb.změny související se zákonem o veřejných výzkumných institucích
DEMODEMO
I A D 179/2005 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
DEMODEMO
I N D 390/2003 Sb.pravidla použití příjmů Pozemk. fondu k podpoře obnovy včelstev
I A D 253/2003 Sb.změna zákona o převodu státních zemědělských a lesních pozemků
I N D 433/2002 Sb.k provedení § 14 odst. 1 a 3 zákona o majetku České republiky
I A D 423/2002 Sb.změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
I A D 260/2002 Sb.změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží a změna některých dalších zákonů
I R P D 201/2002 Sb.o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
I A D 148/2002 Sb.změna zákona o Pozemkovém fondu ČR a zákona o dani dědické
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 320/2001 Sb.o finanční kontrole
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 219/2000 Sb.o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 201/1999 Sb.Poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka na školách
I A D 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
I P A D 95/1999 Sb.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
I N D 88/1999 Sb.o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
I R P A D 39/1993 Sb.o pokutách za nedodržování zákonů o transformaci zem. družstev
DEMODEMO
I R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 338/1992 Sb.o dani z nemovitých věcí
I R P A D 334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
I R P A D U 265/1992 Sb.o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
I R P A D U 243/1992 Sb.Úprava otázek týkajících se zákona o úpravě vlast. vztahů k půdě
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 513/1991 Sb.obchodní zákoník
I R P A D S U 229/1991 Sb.o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
I R P A D S U 92/1991 Sb.o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
DEMODEMO