Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 303/2013 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 329/2012 Sb.úplné znění zákona o archivnictví a spisové službě
I P A D 372/2011 Sb.zákon o zdravotních službách
I D 408/2010 Sb.o finančním zajištění
DEMODEMO
I R P D S 111/2009 Sb.o základních registrech
I P A D 273/2008 Sb.o Policii České republiky
I P A D 253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
I P D 125/2008 Sb.o přeměnách obchodních společností a družstev
I V O § R P A D U 262/2006 Sb.zákoník práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 110/2006 Sb.o životním a existenčním minimu
I R P A D 108/2006 Sb.o sociálních službách
I P A D 412/2005 Sb.o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S 500/2004 Sb.správní řád
I P A D 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I A D 360/2004 Sb.o Evropském hospodářském zájmovém sdružení a o změnách zákonů
I P A D 256/2004 Sb.o podnikání na kapitálovém trhu
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D U 361/2003 Sb.o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 254/2001 Sb.vodní zákon
I R P A D 120/2001 Sb.exekuční řád
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 239/2000 Sb.o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
DEMODEMO
I R P A D 121/2000 Sb.autorský zákon
I R P A D 26/2000 Sb.o veřejných dražbách
I R P A D 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
DEMODEMO
I R P A D 328/1999 Sb.o občanských průkazech
DEMODEMO
I P A D 168/1999 Sb.zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
I P A D U 82/1998 Sb.o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
DEMODEMO
I R P A D 151/1997 Sb.zákon o oceňování majetku
I P A D U 85/1996 Sb.o advokacii
DEMODEMO
I V O § R P A D S U 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře
I R P A D U 87/1995 Sb.o spořitelních a úvěrních družstvech
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 154/1994 Sb.o Bezpečnostní informační službě
I R P D U 182/1993 Sb.o Ústavním soudu
I R P A D U 96/1993 Sb.o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P D 478/1992 Sb.o užitných vzorech
I R P A D 358/1992 Sb.notářský řád
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 455/1991 Sb.živnostenský zákon
I R P A D 527/1990 Sb.o vynálezech a zlepšovacích návrzích
DEMODEMO
I R P A D S U 20/1987 Sb.o státní památkové péči
I R P A D U 133/1985 Sb.o požární ochraně