Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 344/2013 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I P A D 164/2013 Sb.o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
I P A D 500/2012 Sb.změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
I A D 405/2012 Sb.změna zákona o vyvlastnění a změna některých dalších zákonů
I A D 399/2012 Sb.o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
I P D 397/2012 Sb.o pojistném na důchodové spoření
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 17/2012 Sb.o Celní správě České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 458/2011 Sb.o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
DEMODEMO
I P A D 456/2011 Sb.o Finanční správě České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 351/2011 Sb.změna obchodního zákoníku a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 402/2010 Sb.změna z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a dalších zákonů
I P A D 199/2010 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 476/2008 Sb.změna z. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
I A D 296/2007 Sb.změna insolvenčního zákona a změny souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
DEMODEMO
I P A D 110/2006 Sb.o životním a existenčním minimu
I P A D 378/2005 Sb.o podpoře výstavby družstevních bytů
I A D 342/2005 Sb.změny související se zákonem o veřejných výzkumných institucích
I A D 179/2005 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM
I A D 669/2004 Sb.změna zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 440/2003 Sb.o nakládání se surovými diamanty a o podmínkách jejich dovozu
I A D 420/2003 Sb.změna zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 449/2001 Sb.o myslivosti
DEMODEMO
I R P A D 120/2001 Sb.exekuční řád
DEMODEMO
I A D 364/2000 Sb.o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
I A D 340/2000 Sb.změna zákona o politických stranách
I P D 243/2000 Sb.zákon o rozpočtovém určení daní
I R P A D 239/2000 Sb.o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I A D 103/2000 Sb.změna zákona o vlastnictví bytů a některých dalších zákonů
I A D 27/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 95/1999 Sb.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
DEMODEMO
I A D S 227/1997 Sb.o nadacích a nadačních fondech
I A D 203/1997 Sb.Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
I R P A D 151/1997 Sb.zákon o oceňování majetku
DEMODEMO
I A D 96/1996 Sb.Novela zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
I R P A D U 248/1995 Sb.o obecně prospěšných společnostech
DEMODEMO
I R P A D S U 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře
I A D 113/1994 Sb.Novela zákona o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 322/1993 Sb.novela zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické a darovací
I R N D 207/1993 Sb.o osvobození od daně při převodech nemovitostí na obce
I A D 18/1993 Sb.novela zákona ČNR o dani dědické a dani darovací
I R P A D U 16/1993 Sb.o dani silniční
I R P A D S U 13/1993 Sb.Celní zákon
I R N D 12/1993 Sb.provedení zák. ČNR o dani z nemovitostí
I R P D 593/1992 Sb.o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
DEMODEMO
I R P A D U 338/1992 Sb.o dani z nemovitých věcí
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 424/1991 Sb.o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
I R P A D U 133/1985 Sb.o požární ochraně