Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 188/2016 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I P A D 164/2013 Sb.o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
I P A D 456/2011 Sb.o Finanční správě České republiky
I P D 222/2009 Sb.o volném pohybu služeb
I V O § R P A D 40/2009 Sb.trestní zákoník
I V O § P A D 273/2008 Sb.o Policii České republiky
I P A D 253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 169/1999 Sb.o výkonu trestu odnětí svobody
I R P A D S U 117/1995 Sb.o státní sociální podpoře
DEMODEMO
DEMODEMO
I V O § R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
I R A D 239/1992 Sb.o Státním fondu kultury České republiky
DEMODEMO
I V O § R P A D U 455/1991 Sb.živnostenský zákon
I R P A D 2/1969 Sb.o zřízení ministerstev a jiných ústř. orgánů státní správy ČR