Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 243/2016 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I P A D 17/2012 Sb.o Celní správě České republiky
I P A D 456/2011 Sb.o Finanční správě České republiky
I P A D 253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
DEMODEMO
I P A D 228/2005 Sb.o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S 500/2004 Sb.správní řád
I P A D 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 99/2004 Sb.o rybářství
DEMODEMO
I P A D 440/2003 Sb.o nakládání se surovými diamanty a o podmínkách jejich dovozu
DEMODEMO
I P A D 219/2003 Sb.o oběhu osiva a sadby
DEMODEMO
I R P A D 281/2002 Sb.opatření související se zákazem biologických a toxinových zbraní
I D 214/2002 Sb.o vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství
DEMODEMO
I P A D 120/2002 Sb.o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
DEMODEMO
I R P A D 449/2001 Sb.o myslivosti
DEMODEMO
I P A D 102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků
I P A D 56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I D 99/2000 Sb.o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
I R A D 63/2000 Sb.o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
I D 310/1999 Sb.o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
I P A D 166/1999 Sb.veterinární zákon
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
DEMODEMO
I R P A D 71/1994 Sb.o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
I R P A D U 38/1994 Sb.o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění živnostenského zákona a trestního zákona
I R P D 593/1992 Sb.o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
DEMODEMO
I R P A D 358/1992 Sb.notářský řád
I R P A D U 61/1988 Sb.o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
DEMODEMO