Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 250/2016 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
I A D 306/2013 Sb.o zrušení karty sociálních systémů
DEMODEMO
I A D 102/2013 Sb.změna zákona o silniční dopravě a změna dalších souvisejících z.
I A D 494/2012 Sb.změna zákona o přestupcích a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 133/2011 Sb.změna zákona o silničním provozu a změna některých dalších zákonů
I P A D 199/2010 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 52/2009 Sb.změna trestního řádu
DEMODEMO
I A D 484/2008 Sb.změna zákona o střelných zbraních a změna zákona o přestupcích
I A D 314/2008 Sb.změna zákona o soudech a soudcích
I A D 309/2008 Sb.změna zákona o vnitrozemské plavbě
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 226/2006 Sb.změna zákona o silniční dopravě a změna dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 213/2006 Sb.změna z. o užívání státních symbolů a změna z. o přestupcích
I A D 181/2006 Sb.změna zákona o dráhách a zákona o přestupcích
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 80/2006 Sb.změna zák. o pozemních komunikacích a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I P A D 57/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
I A D 411/2005 Sb.změna zákona o silničním provozu a změna některých dalších zákonů
I A D 392/2005 Sb.změna zákona o ochraně veřejného zdraví
DEMODEMO
I P A D 95/2005 Sb.změna zákona o poštovních službách a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 216/2002 Sb.zákon o ochraně státních hranic
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 273/2001 Sb.o právech příslušníků národnostních menšin
I P A D 265/2001 Sb.změna trestního řádu a některých dalších zákonů
I R P A D 254/2001 Sb.vodní zákon
I R P A D 164/2001 Sb.lázeňský zákon
I A D 370/2000 Sb.změna obchodního zákoníku
I R P A D 361/2000 Sb.zákon o silničním provozu
DEMODEMO
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I R P A D 121/2000 Sb.autorský zákon
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 168/1999 Sb.zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
I A D 112/1998 Sb.Novela trestního zákona a přestupkového zákona
DEMODEMO
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
I A D 279/1995 Sb.Novela obecního zřízení a přestupkového zákona
I A D U 237/1995 Sb.o hromadné správě autorských práv
DEMODEMO
I R A D 290/1993 Sb.novela trestního zákona a zákona ČNR o přestupcích
DEMODEMO
I R P A D S U 200/1990 Sb.o přestupcích
DEMODEMO