Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Aktivní derogace k - 609/2020 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 355/2014 Sb.o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
DEMODEMO
I P A D 83/2013 Sb.o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
I A D 85/2012 Sb.o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
I P A D 17/2012 Sb.o Celní správě České republiky
I P A D 157/2009 Sb.o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
I P A D 227/2006 Sb.o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 276/2003 Sb.o Antarktidě a o změně některých zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 256/2001 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů
I R P A D 458/2000 Sb.energetický zákon
DEMODEMO
I P A D 247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motor. vozidel
I P D 243/2000 Sb.zákon o rozpočtovém určení daní
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
I R P A D U 111/1994 Sb.o silniční dopravě
I R P A D U 586/1992 Sb.o daních z příjmů
I R P A D U 338/1992 Sb.o dani z nemovitých věcí
I R P A D 334/1992 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 61/1988 Sb.o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
I R P A D S U 44/1988 Sb.horní zákon