Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 99/1963 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A 286/2021 Sb.změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 38/2021 Sb.změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona č. 119/2001 Sb.
I A 588/2020 Sb.zákon o náhradním výživném
I A D 191/2020 Sb.o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast justice, insolvencí a exekucí
DEMODEMO
I A 111/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 296/2017 Sb.změna občanského soudního řádu a dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 194/2016 Z.z.Nesúlad ust. § 141a Občianskeho súdneho poriadku s Ústavou SR
I A D 377/2015 Sb.změna zákonů souvislosti se zákonem o ukončení důchodového spoření
I A 375/2015 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o ozdravných postupech
DEMODEMO
I A 267/2015 Z.z.zmena Notárskeho poriadku
I A 205/2015 Sb.změna zákoníku práce a změna a zrušení některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A 175/2015 Z.z.zmena zákona o rodine
DEMODEMO
I A 164/2015 Sb.změna občanského soudního řádu a změna exekučního řádu
DEMODEMO
I A D 131/2015 Z.z.zmena zákona o azyle
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 73/2015 Z.z.zmena Občianskeho súdneho poriadku
DEMODEMO
I P A D 335/2014 Z.z.o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 151/2014 Z.z.zmena zákona o ochrane hospodárskej súťaže
I A D 106/2014 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka
I A 293/2013 Sb.změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů
I A D 241/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních fondech
DEMODEMO
I A D 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy
DEMODEMO
I A D 64/2013 Z.z.zmena OSP a zákona o súdnych poplatkoch a poplatku
I P A D 45/2013 Sb.zákon o obětech trestných činů
DEMODEMO
I A D 401/2012 Sb.změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
I A D 399/2012 Sb.o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
DEMODEMO
I A D 335/2012 Z.z.zmena zákona o advokácii
DEMODEMO
I A 334/2012 Sb.změna insolvenčního zákona a změna občanského soudního řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 420/2011 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 388/2011 Z.z.zmena Občianskeho súdneho poriadku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 188/2011 Sb.změna z. o kolektivním investování a změna některých dalších z.
I A 186/2011 Sb.o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinár. soudy
DEMODEMO
I A D 139/2011 Sb.změna zákona o platebním styku a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 347/2010 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními MPSV
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 575/2009 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka, OSP a zákona o ochrane spotrebiteľa
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 285/2009 Sb.změna někt. zákonů v souvislosti s přijetím z. o platebním styku
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 218/2009 Sb.změna občanského soudního řádu a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
I P A D 7/2009 Sb.změna občanského soudního řádu a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 484/2008 Z.z.zmena Občianskeho súdneho poriadku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 305/2008 Sb.změna zákona o nemocenském pojištění
I A 295/2008 Sb.změna občanského soudního řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 643/2007 Z.z.zmena zákona o azyle a zmena niektorých zákonov
I A D 335/2007 Z.z.zmena zákonov v súvislosti so zrušením krajských úradov
DEMODEMO
I A D 296/2007 Sb.změna insolvenčního zákona a změny souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 24/2007 Z.z.zmena zákona o obchodnom registri a zmena niektorých zákonov
I A D 315/2006 Sb.změna zákona o veřejných dražbách a některých dalších zákonů
I A D 308/2006 Sb.změny z. v souvislosti s přijetím z. o evropské družstevní společ.
I A D 267/2006 Sb.změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
I A D 264/2006 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákoníku práce
I A D 233/2006 Sb.změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 135/2006 Sb.změna zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím
DEMODEMO
I A 133/2006 Sb.změna občanského soudního řádu a exekučního řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 112/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
DEMODEMO
I P A D 57/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 342/2005 Sb.změny související se zákonem o veřejných výzkumných institucích
I A D 216/2005 Sb.změna obchodního zákoníku a dalších zákonů
DEMODEMO
I A 170/2005 Sb.změna Občanského soudního řádu
I A D 36/2005 Z.z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
I A D 59/2005 Sb.změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 628/2004 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o evropské společnosti
DEMODEMO
I A D 554/2004 Sb.změna občanského zákoníku, občanského soudního řádu a dalších z.
DEMODEMO
I P A D 420/2004 Z.z.o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
DEMODEMO
I P A D 382/2004 Z.z.o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
DEMODEMO
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 153/2004 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 243c odst. 2 zákona 99/1963 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 530/2003 Z.z.o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
I A D 353/2003 Z.z.zmena Občianskeho súdneho poriadku a zákona o konkurze a vyrovnaní
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 620/2002 Z.z.vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb.
I R P A D 480/2002 Z.z.o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 232/2002 Z.z.zmena Občianskeho súdneho poriadku
I R P A D 215/2002 Z.z.o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 501/2001 Z.z.zmena Občianskeho súdneho poriadku
DEMODEMO
I P A D 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
I A D 451/2001 Sb.změna zákona o vlastnictví bytů
I P A D 303/2001 Z.z.o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 271/2001 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 137/2001 Sb.o zvláštní ochraně svědka a dalších osob
I R P A D 120/2001 Sb.exekuční řád
I A D 69/2001 Sb.úplné znění občanského soudního řádu
I A D 370/2000 Sb.změna obchodního zákoníku
DEMODEMO
I R P A D 227/2000 Sb.o elektronickém podpisu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 155/2000 Sb.změna zákoníku práce
I P A D 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
I A D 105/2000 Sb.změna zákona o konkursu a vyrovnání, a některých dalších zákonů
I P A D 46/2000 Sb.tiskový zákon
DEMODEMO
I A D 27/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
I A 2/2000 Sb.ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) o.s.ř.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 46/1999 Z.z.o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky
DEMODEMO
I N A 318/1998 Z.z.Nesúlad zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí s Ústavou SR
I P A D 235/1998 Z.z.o príspevku pri narodení dieťaťa
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 187/1998 Z.z.Novela zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady
DEMODEMO
I A D 165/1998 Sb.Novela zákona o bankách
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D S 227/1997 Sb.o nadacích a nadačních fondech
DEMODEMO
I A D 281/1996 Z.z.vo veci vyslovenia nesúladu časti novely o.s.p. s Ústavou
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 58/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách
DEMODEMO
I A 31/1996 Sb.ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 o.s.ř
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 232/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdný poriadok
I A RS08/95o opravě chyb
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 190/1995 Z.z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 38/1995 Z.z.občianského súdneho poriadku
DEMODEMO
I R P A D 152/1994 Sb.o volbách do zastupitelstev v obcích
I P A D 117/1994 Sb.Novela zákona o sdružování v polit. stranách
DEMODEMO
I A D 240/1993 Sb.úplné znění občanského soudního řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 5/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
I A D 501/1992 Sb.úplné znění občanského soudního řádu
I A D 263/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
I A D 70/1992 Sb.úplné znění občanského soudního řádu
I A D 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 133/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
I P A D 20/1975 Sb.novela zákoníku práce
I A D 162/1973 Sb.úplné znění občanského soudního řádu
DEMODEMO
I A D 158/1969 Sb.novela občanského a notářského řádu a zák. o mezinárodním právu
I R P A D 36/1967 Sb.o znalcích a tlumočnících