Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 40/1964 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 394/2019 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 213/2018 Z.z.o dani z poistenia
I A 184/2018 Z.z.zmena zákona o veterinárnej starostlivosti
DEMODEMO
I A D 125/2016 Z.z.o opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP
I A D 91/2016 Z.z.o trestnej zodpovednosti právnických osôb
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 239/2015 Z.z.zmena zákona o ochrane vkladov
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 335/2014 Z.z.o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
I A D 106/2014 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka
DEMODEMO
I A D 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy
DEMODEMO
I A 170/2012 Sb.změna občanského zákoníku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 420/2011 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
DEMODEMO
I A D 161/2011 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb cestovného ruchu
I A D 139/2011 Sb.změna zákona o platebním styku a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 130/2011 Z.z.zmena zákona o cenných papieroch a niektorých ďalších zákonov
DEMODEMO
I A 546/2010 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka
I A D 155/2010 Sb.změna některých zákonů ke zkvalitnění jejich aplikace
DEMODEMO
I A D 575/2009 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka, OSP a zákona o ochrane spotrebiteľa
I A D 285/2009 Sb.změna někt. zákonů v souvislosti s přijetím z. o platebním styku
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 186/2009 Z.z.o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niekt. zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 379/2008 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 214/2008 Z.z.zmena z. o elektronickom podpise a o zmene niektorých zákonov
I A D 230/2008 Sb.změna z. o podnikání na kapitálovém trhu a změna souvisejících z.
DEMODEMO
I A D 335/2007 Z.z.zmena zákonov v súvislosti so zrušením krajských úradov
I A D 296/2007 Sb.změna insolvenčního zákona a změny souvisejících zákonů
I A D 209/2007 Z.z.zmena zákona o cenných papieroch a zmena ďalších zákonov
DEMODEMO
I A D 443/2006 Sb.změna zákona o zrušení FNM ČR a změna zákona o bankách
I A D 315/2006 Sb.změna zákona o veřejných dražbách a některých dalších zákonů
I A D 264/2006 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákoníku práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 57/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 359/2005 Sb.změna občanského zákoníku a některých souvisejícíh zákonů
I A D 266/2005 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 554/2004 Sb.změna občanského zákoníku, občanského soudního řádu a dalších z.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 504/2003 Z.z.o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesov
DEMODEMO
I A 526/2002 Z.z.zmena Občianskeho zákonníka
DEMODEMO
I R P A D 215/2002 Z.z.o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 125/2002 Sb.změna někt. zákonů v souvislosti s přijetím zák. o platebním styku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 227/2000 Sb.o elektronickém podpisu
I A D 103/2000 Sb.změna zákona o vlastnictví bytů a některých dalších zákonů
I A D 27/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
DEMODEMO
I A D 252/1999 Z.z.novela zákona č.21/1992 Zb. o bankách
I P A D 159/1999 Sb.o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
I A D 165/1998 Sb.Novela zákona o bankách
I A D 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
DEMODEMO
I A D S 227/1997 Sb.o nadacích a nadačních fondech
DEMODEMO
I A D 94/1996 Sb.Novela zákona o konkursu a vyrovnání
I A D 89/1996 Sb.Novela katastrálního zákona
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 267/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
I R P A D 249/1994 Z.z.o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 47/1992 Sb.úplné znění občanského zákoníku
I A RS02/92o opravě chyb
I A D 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
DEMODEMO
I R A D S 116/1990 Sb.o nájmu a podnájmu nebytových prostor
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce
DEMODEMO
I A D 70/1983 Sb.úplné znění občanského zákoníku
DEMODEMO
I A D 131/1982 Sb.novela občanského zákoníku
I A D 159/1971 Sb.novela zák. o národnych výboroch a úprava pôsobnosti NV
DEMODEMO
I R A D S U 58/1969 Sb.o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo