Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 65/1965 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 308/2006 Sb.změny z. v souvislosti s přijetím z. o evropské družstevní společ.
I R P A D U 262/2006 Sb.zákoník práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 342/2005 Sb.změny související se zákonem o veřejných výzkumných institucích
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 628/2004 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o evropské společnosti
DEMODEMO
I A D 562/2004 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
I A D 46/2004 Sb.změna zákoníku práce a z. o úřednících územ. samosprávných celků
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zák.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 311/2001 Z.z.Zákonník práce
I A D 177/2001 Sb.změna zákona o ochraně osobních údajů a zákoníku práce
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 85/2001 Sb.úplné znění zákoníku práce
I A 245/2000 Z.z.zmena zákona o zamestnanosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 155/2000 Sb.změna zákoníku práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 225/1999 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
DEMODEMO
I A 190/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
I A 206/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
I A D 138/1996 Sb.Novela zákona o platu představitelů státní moci a soudců
I R P A D 90/1996 Z.z.o minimálnej mzde
I A D 304/1995 Z.z.o štátnom rozpočte na rok 1996
I A D 287/1995 Sb.Novela zákona o opatřeních k ochraně veřejného zájmu
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve
I A 275/1993 Z.z.novela Zákona o plate za pracovnú pohotovosť v rozpočtových org.
DEMODEMO
I R P A D 10/1993 Z.z.o Fonde zamestnanosti SR a o zmene a doplnení ďalších zákonov
I A D 590/1992 Sb.novela zákona ČNR o provádění soc. zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 167/1991 Sb.úplné znění zákoníku práce
DEMODEMO
I P A D 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce
DEMODEMO
I A D 52/1987 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
I A D 22/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce
DEMODEMO
I A D 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce
I A D 55/1975 Sb.úplné znění zákoníku práce
I P A D 20/1975 Sb.novela zákoníku práce
I A D 159/1971 Sb.novela zák. o národnych výboroch a úprava pôsobnosti NV
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 42/1970 Sb.úplné znění zákoníku práce
DEMODEMO
I R P A D 88/1968 Sb.o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství