Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 81/1966 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 167/2008 Z.z.o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon)
I A D 535/2003 Z.z.zmena zákona o povinných výtlačkoch
I A D 227/2000 Z.z.zmena zák.o rozhlasovom a televíz.vysielaní a periodickej tlači
I P A D 46/2000 Sb.tiskový zákon
I A D 160/1999 Sb.Novela zákona o periodickém tisku
I P A D 46/1999 Z.z.o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky
I P A D 187/1998 Z.z.Novela zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon
I A D 86/1990 Sb.novela zákonu o periodickém tisku
DEMODEMO
I P A D 131/1970 Sb.o zriadení krajských národných výborov v SSR a o opatreniach
I N A D 99/1969 Sb.o přech. opatřeních nutných k upevnění a ochraně veř. pořádku
I A D 127/1968 Sb.o přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních inf. prostř.
I A D 84/1968 Sb.o změně zák. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a inf. prostředcích