Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 2/1969 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 326/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
DEMODEMO
I P A 88/2021 Sb.změna horního zákona a dalších souvisejících zákonů
I P A 34/2021 Sb.zákon o prověřování zahraničních investic
I A 178/2019 Sb.změna zákona o podpoře sportu a některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 205/2017 Sb.změna zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších zákonů
I A D 59/2017 Sb.o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
I A 24/2017 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
I A D 14/2017 Sb.změna zákona o střetu zájmů
I A 319/2016 Sb.změna zákona o dráhách a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 188/2016 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
I A D 377/2015 Sb.změna zákonů souvislosti se zákonem o ukončení důchodového spoření
I A 205/2015 Sb.změna zákoníku práce a změna a zrušení některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I A D 399/2012 Sb.o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 295/2009 Sb.změna z. o zřízení ministerstev a ústř. orgánů ČR a změna z. o ČNB
DEMODEMO
I A D 297/2008 Sb.změna zákona o uvádění biocidních přípravků na trh
DEMODEMO
I A D 110/2007 Sb.opatření a změny zákonů související se zrušením Min. informatiky
I A D 267/2006 Sb.změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
I P A D 179/2006 Sb.o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
I A 71/2006 Sb.změna zákona o zřízení ministerstev
DEMODEMO
I P A D 57/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
I A 290/2005 Sb.o změně z. v souvislosti s přijetím z. o Vojenském zpravodajství
DEMODEMO
I P A D 95/2005 Sb.změna zákona o poštovních službách a některých dalších zákonů
I A D 587/2004 Sb.o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých zákonů
DEMODEMO
I P A D 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I A 362/2004 Sb.změna zákona o návykových látkách
DEMODEMO
I P A D 162/2003 Sb.o zoologických zahradách
I R P A D 62/2003 Sb.o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
DEMODEMO
I A 219/2002 Sb.změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 256/2001 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů
I R P A D 458/2000 Sb.energetický zákon
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě
I R P A D 239/2000 Sb.o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
I R A D 63/2000 Sb.o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
I P A D 148/1998 Sb.o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A 272/1996 Sb.Některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
DEMODEMO
I R P A D U 289/1995 Sb.lesní zákon
DEMODEMO
I R A D 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969
I A 285/1993 Sb.novela zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení min. a jiných ÚO ČR
I R A D U 166/1993 Sb.o Nejvyšším kontrolním úřadu
I A D 69/1993 Sb.úplné znění zákona o zřízení ministerstev a orgánů státní správy
I A 21/1993 Sb.novela zákona ČNR o zřízení ministerstev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 358/1992 Sb.notářský řád
I N A D 350/1992 Sb.novela zákona ČNR o zřízení ministerstev
I R A D 239/1992 Sb.o Státním fondu kultury České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 283/1991 Sb.o Policii České republiky
I R A D 173/1991 Sb.o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
I A D 105/1991 Sb.úplné znění zákona o zřízení ministerstev a orgánů státní správy
DEMODEMO
I R N A D 305/1990 Sb.o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR
I R A D 288/1990 Sb.o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 93/1990 Sb.o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR
I N A 9/1990 Sb.novela zákona ČNR o zřízení min. a ústř. orgánů st. správy ČSR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 118/1983 Sb.Novela zákona o zřízení ministerstev a ostat. orgánů státní správy
DEMODEMO
I A D 125/1973 Sb.o změně zák. ČNR o zřízení ministerstev a ústř. orgánů ČSR
I A D 58/1971 Sb.o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
I A D 147/1970 Sb.o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústř. orgánů st. správy
DEMODEMO