Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 50/1973 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I R P A D 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
I P A D 265/1998 Z.z.o pestúnskej starostlivosti
DEMODEMO
I P A D 195/1998 Z.z.o sociálnej pomoci
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 245/1994 Sb., kterým se zvyšují částky život. minima a dávky pěstoun. péče
DEMODEMO
I A D 307/1993 Sb.Novela zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 452/1992 Sb.úplné znění zákona o pěstounské péči
I A D 118/1992 Sb.novela zákona o pěstounské péči
I N A D 112/1984 Sb.o zvýšení některých sociálních dávek na děti
I A D 58/1984 Sb., kterým se mění zákon o pěstounské péči
I N A D 68/1980 Sb.o zvýšení částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěst. péči