Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 64/1986 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I A 238/2020 Sb.změna zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 65/2017 Sb.o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
I A D 452/2016 Sb.změna zákona o platebním styku a dalších zákonů
I A D 258/2016 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zák. o spotřebitelském úvěru
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I A D 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
I A 407/2012 Sb.změna zákona o spotřebních daních a změna souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 219/2011 Sb.změna zák. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží a změna dalších zákonů
I A D 155/2010 Sb.změna některých zákonů ke zkvalitnění jejich aplikace
DEMODEMO
I A 490/2009 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím nařízení Evropského parlamentu
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 229/2006 Sb.změna zákona o ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 205/2002 Sb.změna zák. o technických požadavcích na výrobky a změna někt. zák.
DEMODEMO
I P A D 102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D S 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO