Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 114/1988 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I V O § P A D 329/2011 Sb.o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
I A D 427/2010 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a změna souvis. zákonů
DEMODEMO
I A D 135/2006 Sb.změna zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím
I A D 112/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
DEMODEMO
I A D 47/2006 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a někt. dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 518/2002 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
DEMODEMO
I P A D 169/1999 Sb.o výkonu trestu odnětí svobody
I P A D 155/1998 Sb.o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
I A D 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 307/1993 Sb.Novela zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 9/1991 Sb.o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti
I A D 459/1990 Sb.o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I A D 245/1990 Sb.úplné znění zákona o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
I A D 210/1990 Sb.o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
I A D 125/1990 Sb.novela zákona ČNR o působnosti orgánů ČSR v soc. zabezpečení