Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 531/1990 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I P A D 456/2011 Sb.o Finanční správě České republiky
I A D 370/2011 Sb.změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
DEMODEMO
I P A D 199/2010 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 130/2008 Sb.změna živnostenského zákona a změna souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 130/2006 Sb.změna plemenářského zákona a některých dalších zákonů
I P A D 57/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
I A D 3/2006 Sb.úplné znění zákona o územních finančních orgánech
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 58/2001 Sb.změna zákona o územních finančních orgánech
I A D 253/2000 Sb.o mezinárodní pomoci při správě daní
DEMODEMO
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 35/1993 Sb.novela zákona ČNR o správě daní a poplatků
DEMODEMO