Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 92/1991 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 308/2018 Sb.změna zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 185/2016 Sb.změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších zákonů
I A D 125/2016 Z.z.o opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP
I A D 375/2015 Z.z.o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 286/2012 Z.z.zmena zákona o správnych poplatkoch a niektorých zákonov
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 160/2009 Z.z.zmena zákona o cenných papieroch a zmena niekt. zákonov
DEMODEMO
I A D 179/2005 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM
DEMODEMO
I P A D 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy
I A 359/2004 Z.z.zmena zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I A 564/2003 Z.z.zmena zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I A D 465/2002 Z.z.o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedz. hospodársku súťaž
I A 292/2002 Z.z.zmena zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
DEMODEMO
I A D 13/2002 Z.z.transformačný zákon
I A D 84/2001 Z.z.úplné znenie zák. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I P A 441/2000 Z.z.zmena zákona o rozpočtových pravidlách
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 27/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
I A 253/1999 Z.z.novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
DEMODEMO
I A D 326/1997 Z.z.zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
DEMODEMO
I A 210/1997 Z.z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I A 352/1996 Z.z.Nesúlad niekt. ust. zákona o podmienkach prevodu majetku s Ústavou
I A 322/1996 Z.z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I A 56/1996 Z.z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I A D 304/1995 Z.z.o štátnom rozpočte na rok 1996
I P A D 190/1995 Z.z.Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
I R A D 374/1994 Z.z.o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 224/1994 Sb.Novela zákona č. 92/1991 Sb. a dalších předpisů
I P A D 172/1994 Z.z.Novela zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 172/1993 Z.z.novela zákona o prevode majetku štátu na iné osoby
I A 17/1993 Z.z.novela zákona o prevode majetku štátu na iné osoby
DEMODEMO
I R P A 541/1992 Sb.o dělení majetku ČSFR mezi ČR a SR a jeho přechodu na ČR a SR
DEMODEMO
DEMODEMO