Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 42/1992 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I P A D 659/2007 Z.z.o zavedení meny euro v SR a o zmene niektorých zákonov
I A D 179/2005 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM
DEMODEMO
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
I A D 310/2002 Sb.změna zák. o ochraně utajovaných skutečností a někt. dalších zák.
I R P A D 566/2001 Z.z.zákon o cenných papieroch
DEMODEMO
I A D 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R A 565/1992 Sb.predĺženie lehoty na preukazovanie vlastn. v poľnohosp. družstvác
DEMODEMO
DEMODEMO
I A RS08/92o opravě chyby